4PK – Белите коне

Tепърва ще започват да излизат експерименталните парчета. Всъщност на снимките на “Скъпо удоволствие” пяхме “Белите коне”, особено вечерите, особено Ивайло Тотев, който всъщност е най-великият на тази планета.

4PK – Белите коне

Текст – Деян Димитров – 4PK
Инструментал: Деян Димитров – 4PK
Запис и смесване: Деян Димитров – 4PK
Фотография: Петър Хаджиколев

FB 4PK: https://www.facebook.com/DDMTRV/
FB Петър Хаджиколев: https://www.facebook.com/HadzhikolevP

XPRSN 2018

XPRSN 2023