Divizija @Sofia, Bulgaria #GradskiLegendi4 (Prim x Jluch x Nerve x Wing x Gena x Trasher)

Лек flashback от #ГрадскиЛегенди, преди седмица
BIG UP за нашите бартя от Divizija!!!
Поздрави за всички присъствали, скоро пак

XPRSN 2023