Leshper Art Crew & So Called Crew – В.Е.Ч.Н.И.

Инструментал: Евгени (SoCalledCrew)
Смесване и мастеринг: Nowallz (Xprsn)
Обложка: Trasher Art

Записано в XPRSN Studio София

https://www.facebook.com/SoCalledCrew
https://www.facebook.com/LESHPERARTCREW
https://www.facebook.com/jlucezar
https://www.facebook.com/trasher.art
https://www.facebook.com/Xprsn

XPRSN 2023