MD Beddah пред камерите на Urban TV

Благодарности на д-р Васко Теслата, голям !

MD Beddah пред камерите на Urban TV (HD Video)
Urban TV по Box TV, всяка събота точно от 17 часа.

XPRSN 2023