ТТТ – БУШИДО

ТТТ (ТочноТоваТрио) – Черноглед, Fogg, Монката

Текст: ЧерногледFogg, Монката
Музика, смесване и мастериране: Черноглед

XPRSN 2023